Menu Zamknij

Polityka prywatności i cookies

1. Administratorem danych osobowych jest Medical Education Sp. z o.o., ul. Kukiełki 3a, 02-207 Warszawa zwany dalej: Administratorem.

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

3. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

4. Dane osobowe są przetwarzane ze względu na niezbędne wykorzystanie ich w procesie technologicznym oraz podstawę prawną. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu prawidłowego funkcjonowania strony kupujwsieci.com.

5. Dane użytkownika będziemy przechowywać od chwili zakupienia publikacji i związanej z tym faktem rejestracji.

6. O ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej, Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także do przenoszenia danych.

7. Realizując obowiązek wynikający z RODO, przysługuje Użytkownikowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Spółkę danych osobowych. Prawo to Użytkownik może zrealizować w dowolnym momencie i nieodpłatnie. Po wniesieniu sprzeciwu niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych i nie będziemy mogli wysyłać już żadnej korespondencji a wszystkie dane zostaną nieodwracalnie usunięte.

8. Strona kupujwscieci.com w celu prawidłowego funkcjonowania oprogramowania używa plików cookies. Istnieje również możliwość usunięcia zapisanych plików cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

9. Wszystkie pytania i kwestie techniczne związane z działaniem strony prosimy kierować na adres wydawnictwa: wydawnictwo@mededu.pl